Konservatuvar / Tiyatro - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
KON190 Sanat ve Estetik 2+0+0 Zorunlu 2
TCB101 Toplu Ses Eğitimi I 0+2+0 Zorunlu 3
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TİY103 Doğaçlama I 0+4+0 Zorunlu 4
TİY105 Tiyatro Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TİY107 Hareket I 0+2+0 Zorunlu 3
TİY141 Diksiyon I 0+2+0 Zorunlu 2
TİY167 Oyunculuğa Giriş I 1+3+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ1 Alan Seçmeli I - Seçmeli 15 5
Toplam AKTS 42
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TCB102 Toplu Ses Eğitimi II 0+2+0 Zorunlu 3
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TİY104 Doğaçlama II 0+4+0 Zorunlu 4
TİY106 Tiyatro Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TİY108 Hareket II 0+2+0 Zorunlu 3
TİY142 Diksiyon II 0+2+0 Zorunlu 2
TİY168 Oyunculuğa Giriş II 1+3+0 Zorunlu 4
TİY176 Oyun İnceleme 2+0+0 Zorunlu 2
[G] TİY1XY Alan Seçmeli II - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 33
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TCB201 Toplu Ses Eğitimi III 0+2+0 Zorunlu 3
TİY209 Hareket III 0+2+0 Zorunlu 4
TİY213 Role Hazırlık I 2+4+0 Zorunlu 5
TİY223 Doğaçlama III 0+4+0 Zorunlu 5
TİY241 Diksiyon III 0+2+0 Zorunlu 3
TİY251 Dramaturji I 2+0+0 Zorunlu 2
TİY263 Tiyatro Tarihi III 2+0+0 Zorunlu 2
TİY283 Sahne Uygulamaları I 1+2+0 Seçmeli 3
TİY285 Müzik Bilgisi ve Tarihi I 2+0+0 Seçmeli 3
TİY287 Ritmik III 0+2+0 Seçmeli 3
TİY289 Oyun İncelemeleri I 2+0+0 Seçmeli 3
[G] TİY2XX Alan Seçmeli III-IV - Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TCB202 Toplu Ses Eğitimi IV 0+2+0 Zorunlu 3
TİY210 HareketIV 0+2+0 Zorunlu 4
TİY214 Role Hazırlık II 2+4+0 Zorunlu 5
TİY224 Doğaçlama IV 0+4+0 Zorunlu 5
TİY242 Diksiyon IV 0+2+0 Zorunlu 3
TİY252 Dramaturji II 2+0+0 Zorunlu 2
TİY264 Tiyatro Tarihi IV 2+0+0 Zorunlu 2
TİY284 Sahne Uygulamaları II 1+2+0 Seçmeli 3
TİY286 Müzik Bilgisi ve Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 3
TİY288 Ritmik IV 0+2+0 Seçmeli 3
TİY290 Oyun İncelemeleri II 2+0+0 Seçmeli 3
[G] TİY2YX Alan Seçmeli V-VI - Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TİY321 Oyunculuk I 1+3+0 Zorunlu 6
TİY325 Sahne Uygulama I 2+4+0 Zorunlu 8
TİY341 Diksiyon V 1+2+0 Zorunlu 4
TİY361 Yaratıcı Yazma Çalışmaları I 1+1+0 Seçmeli 3
TİY379 Geleneksel Tiyatro Teknikleri I 1+2+0 Seçmeli 3
TİY381 Dans Tiyatrosu I 0+2+0 Seçmeli 3
TİY383 Sahne Dövüşleri III 0+2+0 Seçmeli 3
TİY387 Çocuk Tiyatrosu I 1+1+0 Seçmeli 3
[G] TİY3XX Alan Seçmeli VII-X - Seçmeli 15 5
Toplam AKTS 48
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TİY322 Oyunculuk II 1+3+0 Zorunlu 6
TİY326 Sahne Uygulama II 2+4+0 Zorunlu 8
TİY342 Diksiyon VI 1+2+0 Zorunlu 4
TİY352 Çağdaş Tiyatro II 2+0+0 Seçmeli 3
TİY380 Geleneksel Tiyatro Teknikleri II 1+2+0 Seçmeli 3
TİY382 Dans Tiyatrosu II 0+2+0 Seçmeli 3
TİY384 Sahne Dövüşleri IV 0+2+0 Seçmeli 3
TİY388 Çocuk Tiyatrosu II 1+1+0 Seçmeli 3
TİY410 Çağdaş Oyunculuk Teknikleri IV 1+2+0 Seçmeli 3
[G] TİY3YX Alan Seçmeli XI-XIV - Seçmeli 15 5
Toplam AKTS 51
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TİY405 Sahne Uygulama III 2+4+0 Zorunlu 8
TİY411 Oyunculuk III 1+3+0 Zorunlu 7
TİY475 Bireysel Proje I 0+2+0 Seçmeli 3
TİY479 Oyunculuk Etüdleri I 1+2+0 Seçmeli 3
TİY481 Dans Tiyatrosu III 0+2+0 Seçmeli 3
TİY483 Müzikal III 0+2+0 Seçmeli 3
TİY485 Geleneksel Tiyatro Teknikleri I 1+2+0 Seçmeli 3
[G] TİY4XX Alan Seçmeli XV-XVIII - Seçmeli 15 5
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TİY406 Sahne Uygulama IV 2+4+0 Zorunlu 8
TİY412 Oyunculuk IV 1+3+0 Zorunlu 8
TİY362 Yaratıcı Yazma Çalışmaları II 1+2+0 Seçmeli 3
TİY476 Bireysel Proje II 0+2+0 Seçmeli 3
TİY477 Retorik I 0+2+0 Seçmeli 3
TİY478 Retorik II 0+2+0 Seçmeli 3
TİY480 Oyunculuk Etüdleri II 1+2+0 Seçmeli 3
TİY482 Dans Tiyatrosu IV 0+2+0 Seçmeli 3
TİY484 Müzikal IV 0+2+0 Seçmeli 3
TİY486 Geleneksel Tiyatro Teknikleri II 1+2+0 Seçmeli 3
[G] TİY4XY Alan Seçmeli XIX-XXII - Seçmeli 12 4
Toplam AKTS 52
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=97