Konservatuvar / Türk Musikisi - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ÇLG101 Çalgı I 0+2+0 Zorunlu 2
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
KON191 Sanat ve Estetik 2+0+0 Zorunlu 3
OPB101 Ses Eğitimi I 0+4+0 Zorunlu 2
OPB103 Teori ve Solfej I 2+2+0 Zorunlu 4
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TMB107 Piyano I 0+1+0 Zorunlu 2
TMB111 T.S.M. Nazariyat-Solfej I 2+2+0 Zorunlu 4
TMB120 Nota Yazım Bilgileri 2+0+0 Zorunlu 2
TMB130 Enstrüman Bilgileri 2+0+0 Zorunlu 2
TMB141 Ritim Bilgisi I 0+2+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ÇLG102 Çalgı II 0+2+0 Zorunlu 4
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
OPB102 Ses Eğitimi II 0+4+0 Zorunlu 2
OPB104 Teori ve Solfej II 2+2+0 Zorunlu 4
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TMB108 Piyano II 0+1+0 Zorunlu 3
TMB112 T.S.M. Nazariyat-Solfej II 2+2+0 Zorunlu 4
TMB114 T.S.M. Repertuar I 0+2+0 Zorunlu 2
TMB122 T.H.M. Repertuar I 0+2+0 Zorunlu 2
TMB142 Ritim Bilgisi II 0+2+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇLG201 Çalgı III 0+2+0 Zorunlu 5
OPB201 Ses Eğitimi III 0+4+0 Zorunlu 2
OPB203 Teori ve Solfej III 2+2+0 Zorunlu 4
THM271 T.H.M. Nazariyat ve Solfej I 0+2+0 Zorunlu 3
TMB203 Müzik Edebiyatı I 2+0+0 Zorunlu 2
TMB211 T.S.M. Nazariyat Solfej III 2+2+0 Zorunlu 5
TMB221 T.S.M. Repertuar II 0+2+0 Zorunlu 2
TMB225 T.H.M. Repertuar II 0+2+0 Zorunlu 2
TMB251 Türk Müziği Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC.3.YY SEÇMELİ - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇLG202 Çalgı IV 0+2+0 Zorunlu 5
OPB202 Ses Eğitimi IV 0+4+0 Zorunlu 2
OPB206 Teori ve Solfej IV 2+2+0 Zorunlu 4
THM272 T.H.M. Nazariyat ve Solfej II 0+2+0 Zorunlu 3
TMB204 Müzik Edebiyatı II 2+0+0 Zorunlu 2
TMB214 T.S.M. Repertuar-Uslup III 0+2+0 Zorunlu 2
TMB226 T.H.M. Repertuar ve Uslup III 0+2+0 Zorunlu 2
TMB242 T.S.M. Nazariyat-Solfej IV 2+2+0 Zorunlu 5
TMB252 Türk Müziği Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC.4.YY SEÇMELİ - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
OPB313 Armoni I 2+0+0 Zorunlu 3
TMB311 Toplu Uygulama I 0+2+0 Zorunlu 2
TMB335 Türk Müziği Form Bilgisi I 2+0+0 Zorunlu 3
[G] THM-TSM.5.YY THM-TSM - Zorunlu 10 2
[G] SEC.5.YY SEÇMELİ - Seçmeli 6 2
[G] UZM.5.YY UZMANLIK GRUBU - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
OPB314 Armoni II 2+0+0 Zorunlu 3
TMB312 Toplu Uygulama II 0+2+0 Zorunlu 2
TMB336 Türk Müziği Form Bilgisi II 2+0+0 Zorunlu 3
[G] THM-TSM.6.YY THM-TSM - Zorunlu 10 2
[G] SEC.6.YY SEÇMELİ - Seçmeli 6 2
[G] UZM.6.YY UZMANLIK GRUBU - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TMB409 Toplu Uygulama III 0+2+0 Zorunlu 2
[G] THM-TSM.7.YY THM-TSM - Zorunlu 10 2
[G] ADISI.7.YY ALAN DIŞI SEÇMELİ - Seçmeli 3 1
[G] SEC.7.YY SEÇMELİ - Seçmeli 9 3
[G] UZM.7.YY UZMANLIK GRUBU - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TMB410 Toplu Uygulama IV 0+2+0 Zorunlu 2
[G] THM-TSM.8.YY THM-TSM - Zorunlu 10 2
[G] ADISI.8.YY ALAN DIŞI SEÇMELİ - Seçmeli 3 1
[G] SEC.8.YY SEÇMELİ - Seçmeli 9 3
[G] UZM.8.YY UZMANLIK GRUBU - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=95