Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BİM121 Bilgisayar Programlama I 3+0+2 Zorunlu 7
FİZ101 Fizik I 3+0+2 Zorunlu 6
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
KİM107 Kimya 2+0+0 Zorunlu 3
MAK103 Mühendislik Çizimi 2+1+0 Zorunlu 3
MAT111 Matematik I 5+0+0 Zorunlu 6
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BİM122 Bilgisayar Programlama II 3+0+2 Zorunlu 8
END112 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 5
FİZ102 Fizik II 3+0+2 Zorunlu 6
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
MAT112 Matematik II 5+0+0 Zorunlu 6
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
END209 Endüstri Mühendisleri için Olasılık 3+0+0 Zorunlu 5
END211 İş Etüdü ve Ergonomi 2+0+2 Zorunlu 5
END215 Maliyet Analizi ve Muhasebesi 3+2+0 Zorunlu 5
İNG211 İngilizce Dilinde Okuma ve Konuşma 3+0+0 Zorunlu 4
MAK201 Malzeme Bilimi 4+0+0 Zorunlu 5
MAT113 Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
END212 Endüstri Mühendisliğinde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
END213 Mikro İktisat 3+0+0 Zorunlu 3
MAK301 Üretim Yöntemleri 4+0+0 Zorunlu 5
MAT215 Diferansiyel Denklemler 5+0+0 Zorunlu 6
[G] ENDMÜHADIŞI1 Alan Dışı Seçmeli I - Seçmeli 4 1
[G] ENDMÜH1 Alan Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
END299 Endüstri Stajı I 0+0+0 Zorunlu 0
END313 Mühendislik Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 6
END314 Üretim Yönetimi I 2+0+2 Zorunlu 5
END315 Yöneylem Araştırması I 3+0+2 Zorunlu 6
[G] ENDMÜHADIŞI2 Alan Dışı Seçmeli II - Seçmeli 8 2
[G] ENDMÜH2 Alan Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
END312 Benzetim 2+0+2 Zorunlu 6
END316 Yöneylem Araştırması II 3+0+2 Zorunlu 6
END318 İnovasyon Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
END415 Üretim Yönetimi II 2+0+2 Zorunlu 5
[G] ENDMÜHADIŞI3 Alan Dışı Seçmeli III - Seçmeli 4 1
[G] ENDMÜH3 Alan Seçmeli III - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
END311 Tesis Planlaması 2+0+2 Zorunlu 6
END399 Endüstri Stajı II 0+0+0 Zorunlu 0
END413 Proje Yönetimi 2+0+2 Zorunlu 5
END497 Bitirme Projesi I 0+2+0 Zorunlu 4
[G] ENDMÜH4 Alan Seçmeli IV - Seçmeli 15 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
END412 İstatistiksel Kalite Kontrol 3+0+0 Zorunlu 4
END498 Bitirme Projesi II 0+2+0 Zorunlu 6
İŞL431 Toplam Kalite Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] ENDMÜH5 Alan Seçmeli V - Seçmeli 15 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=84