Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FEL101 Felsefe 3+0+0 Zorunlu 5
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
İST201 İstatistik I 4+0+0 Zorunlu 6
PSİ101 Psikolojiye Giriş I 3+0+0 Zorunlu 6
SOS101 Sosyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] PSİADIŞI1 Alan Dışı Seçmeli I - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
İST202 İstatistik II 4+0+0 Zorunlu 6
PSİ102 Psikolojiye Giriş II 3+0+0 Zorunlu 6
PSİ106 Eğitim Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
PSİ108 Davranışsal Nörofizyoloji 3+0+0 Zorunlu 5
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] PSİADIŞI2 Alan Dışı Seçmeli II - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
PSİ201 Duyum ve Algı 3+0+0 Zorunlu 5
PSİ203 Sosyal Psikoloji I 3+0+0 Zorunlu 4
PSİ207 Kişilik Kuramları I 3+0+0 Zorunlu 5
PSİ209 Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
PSİ211 Yaşam Boyu Gelişim I 3+0+0 Zorunlu 5
[G] PSİ1 Alan Seçmeli I - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
PSİ202 Bilişsel Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 4
PSİ204 Sosyal Psikoloji II 3+0+0 Zorunlu 4
PSİ208 Kişilik Kuramları II 3+0+0 Zorunlu 5
PSİ210 Deneysel Psikoloji 2+2+0 Zorunlu 6
PSİ212 Yaşam Boyu Gelişim II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] PSİ2 Alan Seçmeli II - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞL202 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+2+0 Zorunlu 5
PSİ303 Psikopatoloji I 3+0+0 Zorunlu 7
PSİ315 Psikolojik Testler 2+2+0 Zorunlu 6
[G] PSİ3 Alan Seçmeli III-IV-V - Seçmeli 12 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İST251 Psikolojide İstatistik Uygulamaları 4+0+0 Zorunlu 5
PSİ104 Psikoloji Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
PSİ304 Psikopataloji II 3+0+0 Zorunlu 7
PSİ308 Psikanalitik Kuramlar 3+0+0 Zorunlu 5
[G] PSİ4 Alan Seçmeli VI-VII - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSİ401 Görüşme Teknikleri 2+2+0 Zorunlu 6
PSİ403 Endüstri Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
PSİ407 Modern Psikoterapi Ekolleri 3+0+0 Zorunlu 6
PSİADIŞI3 Alan Dışı Seçmeli III 3+0+0 Seçmeli 4
[G] PSİ5 ALAN SEÇMELİ VIII-IX - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PSİ402 Mesleki Etik 2+0+0 Zorunlu 6
PSİ404 Klinik Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 8
PSİADIŞI4 Alan Dışı Seçmeli IV 3+0+0 Seçmeli 4
[G] PSİ6 ALAN SEÇMELİ X-XI-XII - Seçmeli 12 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=68