İşletme Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB103 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB107 Sosyal Bilimlerde Matematik 3+0+0 Zorunlu 4
İŞB109 Toplum Biliminde Temel Kavramlar 3+0+0 Zorunlu 4
SBU107 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB104 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
SBU106 Uluslararası İlişkilere Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
SBU108 Uygarlık Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
SBU110 Anayasa Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG201 İngilizce III 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB209 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
SBU201 Siyasi Tarih I 3+0+0 Zorunlu 6
SBU205 Siyasal Düşünce Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 6
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
UTİ309 Uluslararası İktisat 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG202 İngilizce IV 3+0+0 Zorunlu 5
SBU202 Siyasi Tarih II 3+0+0 Zorunlu 6
SBU204 Siyasal Düşünce Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 6
SBU208 Uluslararası İlişkiler Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
SBU212 Strateji Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SBU313 Türk Siyasal Hayatı 3+0+0 Zorunlu 6
SBU315 Uluslararası Siyasal İktisat 3+0+0 Zorunlu 6
SBU317 Uluslararası Örgütler 3+0+0 Zorunlu 6
SBU319 Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
SBU321 Uluslararası Hukuk I 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SBU312 Politik Analiz 3+0+0 Zorunlu 6
SBU314 Türkiyenin Ekonomi Politikası 3+0+0 Zorunlu 6
SBU316 Dünya Politikasında Güncel Sorunlar 3+0+0 Zorunlu 6
SBU318 Karşılaştırmalı Siyaset 3+0+0 Zorunlu 6
SBU322 Uluslararası Hukuk II 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] Alandışı I Alandışı I - Seçmeli 6 1
[G] SEC1 Seçmeli 1 - Seçmeli 30 5
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] Alandışı II Alandışı II - Seçmeli 6 1
[G] SEC2 Seçmeli 2 - Seçmeli 30 5
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=60