İşletme Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HİT121 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 3+0+0 Zorunlu 6
HİT123 İletişimde Etik 3+0+0 Zorunlu 5
HİT125 Politik Kültür 3+0+0 Zorunlu 6
HUK101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB109 Toplum Biliminde Temel Kavramlar 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
HİT118 Medya İlişkileri 3+0+0 Zorunlu 7
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB112 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB212 Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
SBU108 Uygarlıklar Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT213 Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 6
HİT215 İletişim Psikolojisi ve İkna Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
HİT217 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 5
HİT219 İletişim Kuramları I 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB209 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT216 Haber Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT218 Görsel Uygulamalar 3+0+0 Zorunlu 5
HİT220 İletişim Kuramları II 3+0+0 Zorunlu 6
HİT222 Kişilerarası İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB110 İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT323 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT329 Tüketici Davranışları 3+0+0 Zorunlu 5
HİT331 Marka Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
HİT333 Kampanya Tasarımı 3+0+0 Zorunlu 5
HİT335 Reklam Planlaması ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] ADISI5YY Alan Dışı Seçmeli - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT304 Siyasal İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
HİT324 Dijital Halkla İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 5
HİT326 Kamuoyu ve Kamu Diplomasisi 3+0+0 Zorunlu 5
HİT328 Halkla İlişkilerde Durum ve Olay Analizi 3+0+0 Zorunlu 5
HİT330 Kriz İletişimi Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] ADISI6YY Alan Dışı Seçmeli - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] ADISI7YY Alan Dışı Seçmeli - Seçmeli 4 1
[G] AICI7YY Alan İçi Seçmeli - Seçmeli 20 5
[G] HİT49X Halkla İlişkiler Meslek Stajı - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT484 Eleştirel Halkla İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 7
[G] AICI8YY Alan İçi Seçmeli - Seçmeli 20 5
[G] UNISEC8YY Üniversite Seçmeli - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=56