İşletme Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HIT101 Halkla İlişkilere Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
HIT103 İletişime Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
HIT105 Siyaset Bilimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIT107 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
HUK101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ENF126 Bilişim Teknolojileri 1+0+2 Zorunlu 4
HIT106 Medeniyetler Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
HIT108 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 6
ISB110 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 5
ISB112 Temel Ekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EAP123 English for Academic Purposes I 3+0+0 Zorunlu 3
HIT201 İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
HIT203 Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 6
HIT211 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIT213 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
HLC101 Kariyer Planlama 2+0+0 Zorunlu 2
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EAP124 English for Academic Purposes II 3+0+0 Zorunlu 3
HIT202 Kişilerarası İletişim 3+0+0 Zorunlu 5
HIT214 İletişim Etiği 2+0+0 Zorunlu 4
HIT216 Marka Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ADISI4YY ALAN DIŞI SEÇMELİ (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI4YY ALAN İÇİ SEÇMELİ (1 Adet) - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIT301 Tüketici Davranışları 3+0+0 Zorunlu 6
HIT307 Kamu Diplomasisi 3+0+0 Zorunlu 6
HIT311 Reklam Planlaması ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIT313 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 1+2+0 Zorunlu 5
HIT315 Medya Planlaması 3+0+0 Zorunlu 5
HIT317 Mesleki İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIT302 Siyasal İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
HIT316 Dijital Halkla İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 5
HIT318 Kriz İletişimi Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIT320 İletişim Psikolojisi ve İkna 3+0+0 Zorunlu 5
HIT322 Mesleki İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
[G] AICI6YY ALAN İÇİ SEÇMELİ (1 Adet) - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIT499 Halkla İlişkiler Meslek Stajı 0+0+0 Zorunlu 6
[G] AICI7YY ALAN İÇİ SEÇMELİ (4 Adet) - Seçmeli 24 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIT400 Bitirme Projesi 1+2+0 Zorunlu 6
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ADISI8YY ALAN DIŞI SEÇMELİ (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI8YY ALAN İÇİ SEÇMELİ (3 Adet) - Seçmeli 18 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=56