İşletme Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HİT121 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 3+0+0 Zorunlu 6
HİT123 İletişimde Etik 3+0+0 Zorunlu 5
HİT125 Politik Kültür 3+0+0 Zorunlu 6
HUK101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB109 Toplum Biliminde Temel Kavramlar 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
HİT118 Medya İle İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 7
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB204 Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 6
İŞL100 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 6
SBU108 Uygarlıklar Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT211 İletişim Kuramları I 3+0+0 Zorunlu 7
HİT213 Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 6
HİT215 İletişim Psikolojisi ve İkna Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB209 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
PSİ219 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 4
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT212 İletişim Kuramları II 3+0+0 Zorunlu 7
HİT216 Haber Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT218 Görsel Uygulamalar 3+0+0 Zorunlu 5
HİT302 Kişilerarası İletişim 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB110 İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT319 Tüketici Davranışları 3+0+0 Zorunlu 6
HİT321 Marka Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT323 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT325 Kampanya Tasarımı 3+0+0 Zorunlu 6
HİT327 Reklam Planlaması ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT304 Siyasal İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
HİT316 Kamuoyu ve Kamu Diplomasisi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT318 Dijital Halkla İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 6
HİT320 Halkla İlişkilerde Durum ve Olay Analizi 3+0+0 Zorunlu 6
HİT322 Kriz İletişimi Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HİT499 Halkla İlişkiler Meslek Stajı 0+0+0 Zorunlu 0
[G] HALK1 SEÇMELİ 1 - Seçmeli 36 6
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] HALK2 SEÇMELİ 2 - Seçmeli 36 6
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=56