İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB101 İşletmeye Giriş I 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB103 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB105 İşletmeciler İçin Matematik I 4+0+0 Zorunlu 7
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB102 İşletmeye Giriş II 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB104 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB106 İşletmeciler İçin Matematik II 4+0+0 Zorunlu 7
UTİ102 Uluslararası Ticarete Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG261 UTI Mesleki İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB205 Finansal Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB207 İşletme İstatistiği I 4+0+0 Zorunlu 6
SBU281 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
UTİ201 Uluslararası Ticaret Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG262 UTI Mesleki İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB206 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB208 İşletme İstatistiği II 4+0+0 Zorunlu 6
İŞB210 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 7
SBU282 İş Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞB301 Kurumsal Finans I 3+0+0 Zorunlu 6
UTİ303 Uluslararası Ticarette Lojistik 3+0+0 Zorunlu 6
UTİ305 Uluslararası İşletmecilik 3+0+0 Zorunlu 6
UTİ307 İşletmelerde Vergi Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 6
UTİ309 Uluslararası İktisat 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞB302 Kurumsal Finans II 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB314 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB316 Dış Ticaret Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
UTİ302 Uluslararası Satın Alma Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
UTİ304 Küreselleşme ve Dış Ticaret Politikaları 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] SEC1 Alan Seçmeli I - Seçmeli 42 7
Toplam AKTS 42
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] SEC2 Alan Seçmeli II - Seçmeli 36 6
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=54