İşletme Fakültesi / İşletme Türkçe - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB101 İşletmeye Giriş I 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB103 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB105 İşletmeciler İçin Matematik I 4+0+0 Zorunlu 7
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
İŞB102 İşletmeye Giriş II 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB104 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
İŞB106 İşletmeciler İçin Matematik II 4+0+0 Zorunlu 7
İŞB108 Davranış Bilimleri 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞB201 İş İletişimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB203 İşletme Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB205 Finansal Muhasabe 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB207 İşletme İstatistiği I 4+0+0 Zorunlu 6
SBU281 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞB202 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB204 Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB206 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB208 İşletme İstatistiği II 4+0+0 Zorunlu 6
SBU282 İş Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞB301 Kurumsal Finans I 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB303 Üretim Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB305 Örgütsel Davranış 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB307 Yöneylem Araştırması I 1+2+0 Zorunlu 6
İŞB309 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞB302 Kurumsal Finans II 3+0+0 Zorunlu 6
İŞB304 Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
İŞB306 Yönetim Bilgi Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 4
İŞB308 Yöneylem Araştırması II 1+2+0 Zorunlu 6
İŞB310 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
İŞB312 Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] Alandışı III Alandışı III - Seçmeli 0 0
[G] SEC1 Seçmeli 1 - Seçmeli 42 7
Toplam AKTS 42
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] Alandışı IV Alandışı IV - Seçmeli 6 1
[G] SEC2 Seçmeli 2 - Seçmeli 24 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=48