Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ING101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDE101 Eski Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE103 Osmanlı Türkçesine Giriş I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE105 Türkiye Türkçesi Grameri I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE111 Türk Dili Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TDE115 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
TDE117 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FEF100 Meslek ve Yaşam Etiği 2+0+0 Zorunlu 2
ING102 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
TDE102 Eski Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE104 Osmanlı Türkçesine Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE106 Türkiye Türkçesi Grameri II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE112 Türk Dili Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TDE118 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I: Nesir 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE201 Osmanlı Türkçesi Grameri I 3+0+0 Zorunlu 3
TDE203 Eski Türk Edebiyatı III 3+0+0 Zorunlu 3
TDE207 Türk Halk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 3
TDE215 Türkiye Türkçesi Söz Dizimi 2+0+0 Zorunlu 5
TDE219 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II: Şiir 3+0+0 Zorunlu 5
[G] ADISI3YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI3YY Alan Seçmeli (2 Adet) - Seçmeli 16 2
Toplam AKTS 39
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HLC101 Kariyer Planlama 2+0+0 Zorunlu 2
TDE202 Osmanlı Türkçesi Grameri II 3+0+0 Zorunlu 3
TDE204 Eski Türk Edebiyatı IV 3+0+0 Zorunlu 3
TDE208 Türk Halk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 3
TDE220 Eski Anadolu Türkçesi 3+0+0 Zorunlu 3
TDE222 Eski Türk Dili 2+0+0 Zorunlu 3
TDE224 Yeni Türk Edebiyatı: Servet-i Fünûn 3+0+0 Zorunlu 5
[G] AICI4YY Alan Seçmeli (2 Adet) - Seçmeli 16 2
Toplam AKTS 38
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE301 Eski Türk Edebiyatı V 3+0+0 Zorunlu 5
TDE309 Orta Türkçe I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE313 Osmanlı Türkçesi: İleri Metinler I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE315 II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
TDE317 Âşık Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
[G] ADISI5YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI5YY Alan Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE302 Eski Türk Edebiyatı VI 3+0+0 Zorunlu 5
TDE310 Orta Türkçe II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE314 Osmanlı Türkçesi: İleri Metinler II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE316 Milli Edebiyat 3+0+0 Zorunlu 4
TDE318 Türk Tasavvuf Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
[G] ADISI6YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI6YY Alan Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE401 Eski Türk Edebiyatı VII 3+0+0 Zorunlu 4
TDE407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I: Şiir 3+0+0 Zorunlu 4
TDE423 Batı Edebiyatı Akımları 3+0+0 Zorunlu 6
[G] ADISI7YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI7YY Alan Seçmeli (3 Adet) - Seçmeli 36 3
Toplam AKTS 54
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE408 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II: Nesir 3+0+0 Zorunlu 4
TDE410 Çağatay Türkçesi 3+0+0 Zorunlu 3
TDE424 Bitirme Projesi ve Seminer 3+0+0 Zorunlu 5
TDE426 Türk Tenkit Tarihi 3+0+0 Zorunlu 7
[G] ADISI8YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI8YY Alan Seçmeli (2 Adet) - Seçmeli 16 2
Toplam AKTS 39
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=365