Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDE101 Eski Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE103 Osmanlı Türkçesine Giriş I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE105 Türkiye Türkçesi Grameri I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE107 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE111 Türk Dili Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TDE113 Kompozisyon I 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TDE102 Eski Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE104 Osmanlı Türkçesine Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE106 Türkiye Türkçesi Grameri II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE108 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE112 Türk Dili Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDE114 Kompozisyon II 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE201 Osmanlı Türkçesi Grameri I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE203 Eski Türk Edebiyatı III 3+0+0 Zorunlu 3
TDE207 Türk Halk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 3
TDE213 Yeni Türk Edebiyatı I: Servet-i Fünun(Şiir) 3+0+0 Zorunlu 4
TDE215 Türkiye Türkçesi Metinler: I 2+0+0 Zorunlu 3
TDE217 Türk Fikir Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 3
XXXxxx Alan Dışı Seçmeli I 3+0+0 Seçmeli 4
[G] TDExxx Alan Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE202 Osmanlı Türkçesi Grameri II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE204 Eski Türk Edebiyatı IV 3+0+0 Zorunlu 3
TDE208 Türk Halk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 3
TDE214 Yeni Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünun(Nesir) 3+0+0 Zorunlu 4
TDE216 Türkiye Türkçesi II: Metinler 2+0+0 Zorunlu 3
TDE218 Türk Fikir Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 3
TDE220 Eski Anadolu Türkçesi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] TDExxy Alan Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE301 Eski Türk Edebiyatı V 3+0+0 Zorunlu 5
TDE309 Orta Türkçe I: Karahanlı,Harezm,Kıpçak Türkçeleri 3+0+0 Zorunlu 3
TDE313 Osmanlı Türkçesi: İleri Metinler I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE315 II. Meşrutiyet ve Mütareke Dönemi Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE317 Âşık Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
XXYxxyy Alan Dışı Seçmeli II 3+0+0 Seçmeli 4
[G] TDExxz Alan Seçmeli III - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE302 Eski Türk Edebiyatı VI 3+0+0 Zorunlu 5
TDE310 Orta Türkçe II: Karahanlı,Harezm,Kıpçak Türkçeleri 3+0+0 Zorunlu 3
TDE314 Osmanlı Türkçesi: İleri Metinler II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE316 II. Meşrutiyet ve Mütareke Dönemi Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE318 Türk Tasavvuf Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
XXZxxz Alan Dışı Seçmeli III 3+0+0 Seçmeli 4
[G] TDExyx Alan Seçmeli IV - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE401 Eski Türk Edebiyatı VII 3+0+0 Zorunlu 4
TDE407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I: Şiir 3+0+0 Zorunlu 4
TDE419 Türk Tenkit Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE423 Batı Edebiyatı Akımları 3+0+0 Zorunlu 4
XYXxyx Alan Dışı Seçmeli IV 3+0+0 Seçmeli 4
[G] TDExyy Alan Seçmeli V - Seçmeli 5 1
[G] TDExzy Alan Seçmeli VI - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE402 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE408 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II: Nesir 3+0+0 Zorunlu 4
TDE410 Çağatay Türkçesi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE420 Türk Tenkit Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 4
XYYxyy Alan Dışı Seçmeli V 3+0+0 Seçmeli 4
[G] TDExyz Alan Seçmeli VII - Seçmeli 5 1
[G] TDExzx Alan Seçmeli VIII - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=365