Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BİM115 Programlamaya Giriş 2+0+2 Zorunlu 4
FİZ101 Fizik I 3+0+2 Zorunlu 6
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
KİM107 Kimya 2+0+0 Zorunlu 3
MAK101 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
MAK103 Mühendislik Çizimi 2+1+0 Zorunlu 3
MAT111 Matematik I 5+0+0 Zorunlu 6
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FİZ102 Fizik II 3+0+2 Zorunlu 6
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
MAK102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2+2+0 Zorunlu 5
MAK104 Statik 3+0+0 Zorunlu 4
MAT112 Matematik II 5+0+0 Zorunlu 6
MAT113 Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 4
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
MAK201 Malzeme Bilimi 4+0+0 Zorunlu 5
MAK203 Mukavemet I 3+0+0 Zorunlu 4
MAK205 Termodinamik I 3+0+0 Zorunlu 5
MAK207 Dinamik 3+0+0 Zorunlu 4
MAK209 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri 3+0+0 Zorunlu 4
MAT215 Diferansiyel Denklemler 5+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
MAK202 Malzeme Muayenesi 2+0+1 Zorunlu 3
MAK204 Mukavemet II 3+0+0 Zorunlu 4
MAK206 Termodinamik II 3+0+0 Zorunlu 4
MAK208 Akışkanlar Mekaniği 4+0+0 Zorunlu 5
MAK210 Sayısal Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 4
[G] MAKMÜHADIŞI1 Alan Dışı Seçmeli I - Seçmeli 4 1
[G] MAKMÜH1 Alan Seçmeli I - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAK301 Üretim Yöntemleri 4+0+0 Zorunlu 5
MAK303 Makine Elemanları I 4+0+0 Zorunlu 4
MAK305 Sistem Dinamiği ve Kontrol 3+0+0 Zorunlu 4
MAK307 Mekanik Titreşimler 3+0+0 Zorunlu 4
MAK309 Isı Transferi 4+0+0 Zorunlu 4
MAK311 Üretim Stajı 0+0+0 Zorunlu 0
[G] MAKMÜHADIŞI2 Alan Dışı Seçmeli II - Seçmeli 4 1
[G] MAKMÜH2 Alan Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAK302 Makine Teorisi 3+0+0 Zorunlu 4
MAK304 Makine Elemanları II 4+0+0 Zorunlu 4
MAK306 Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 4
MAK308 İçten Yanmalı Motorlar 3+0+0 Zorunlu 4
[G] MAKMÜHADIŞI3 Alan Dışı Seçmeli III - Seçmeli 4 1
[G] MAKMÜH3 Alan Seçmeli III - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 25
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAK401 Makine Laboratuvarı I 1+0+2 Zorunlu 3
MAK403 Bitirme Projesi I 0+2+0 Zorunlu 4
MAK405 Makine Tasarım Projesi 0+2+0 Zorunlu 5
MAK407 Mühendislik Stajı 0+0+0 Zorunlu 0
[G] MAKMÜHADIŞI4 Alan Dışı Seçmeli IV - Seçmeli 3 1
[G] MAKMÜH4 Alan Seçmeli IV - Seçmeli 15 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAK402 Makine Laboratuvarı II 1+0+2 Zorunlu 3
MAK404 Bitirme Projesi II 0+2+0 Zorunlu 8
[G] MAKMÜHADIŞI5 Alan Dışı Seçmeli V - Seçmeli 4 1
[G] MAKMÜH5 Alan Seçmeli V - Seçmeli 15 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=333