Güzel Sanatlar Fakültesi / Tekstil ve Moda Tasarımı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BİM113 Temel Bilgi Teknolojileri 2+2+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
MTT101 Temel Tasarım I 2+4+0 Zorunlu 6
MTT103 Sanat ve Tasarım Tarihi 2+2+0 Zorunlu 2
MTT105 Mesleki Oryantasyon 2+0+0 Zorunlu 3
MTT107 Mesleki Temel Tasarım I 2+4+0 Zorunlu 8
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
MTT102 Temel Tasarım II 2+4+0 Zorunlu 6
MTT104 Moda İllüstrasyon I 2+2+0 Zorunlu 2
MTT106 ModaTasarımına Giriş 2+2+0 Zorunlu 3
MTT108 Mesleki Temel Tasarım II 2+4+0 Zorunlu 8
MTT110 Mesleki Temel Bilgisayar 2+2+0 Zorunlu 4
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTT201 Moda Tasarımı I 2+4+0 Zorunlu 8
MTT203 Model Teknik Çizim ve Kalıp Hazırlama 2+2+0 Zorunlu 2
MTT205 Giysi Atölyesi I 2+2+0 Zorunlu 2
MTT207 Kumaş Baskı Tasarımı 2+2+0 Zorunlu 4
MTT209 Bilgisayar Destekli Moda İllüstrasyon 2+2+0 Zorunlu 4
[G] XXXA01 Seçmeli I - Seçmeli 25 5
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTT202 Moda Tasarımı II 2+4+0 Zorunlu 8
MTT204 Kalıp Uygulama Teknikleri 2+2+0 Zorunlu 4
MTT206 Giysi Atölyesi II 2+2+0 Zorunlu 2
MTT208 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama 2+2+0 Zorunlu 4
MTT210 Porfolyö Hazırlama ve Sunum Teknikleri 2+2+0 Zorunlu 2
MTT212 Sektör Stajı I 0+0+0 Zorunlu 0
[G] XXXA02 Seçmeli II - Seçmeli 25 5
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTT301 Moda Tasarımı III 2+4+0 Zorunlu 8
MTT303 Giysi Atölyesi III 2+2+0 Zorunlu 2
MTT305 Drapaj I 2+2+0 Zorunlu 2
MTT307 Serbest Tasarım Atölyesi I 2+2+0 Zorunlu 4
MTT309 Bilgisayar Destekli Portfolyö ve Sunum 2+2+0 Zorunlu 4
[G] XXXA03 Seçmeli III - Seçmeli 25 5
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTT302 Moda Tasarımı IV 2+4+0 Zorunlu 8
MTT304 Giysi Atölyesi IV 2+2+0 Zorunlu 2
MTT306 Drapaj II 2+2+0 Zorunlu 2
MTT308 Serbest Tasarım Atölyesi II 2+2+0 Zorunlu 4
MTT310 Üç Boyutlu Bilgisayar Destekli Giysi Simülasyonu 2+2+0 Zorunlu 4
MTT312 Sektör Stajı II 0+0+0 Zorunlu 0
[G] XXXA04 Seçmeli IV - Seçmeli 25 5
Toplam AKTS 45
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTT401 Yüksek Moda Tasarımı 1+3+0 Zorunlu 8
MTT405 Klasik Türk Motifleri ve Çağdaş Moda 2+2+0 Zorunlu 6
MTT407 Tekstil ve Hazır Giyimde Marka Yönetimi 2+2+0 Zorunlu 6
MTT498 Diploma Projesi 2+0+0 Zorunlu 15
[G] XXXA05 Seçmeli V - Seçmeli 25 5
Toplam AKTS 60
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTT402 Diploma Portfolyosu ve Sunum Hazırlama 2+2+0 Zorunlu 3
MTT404 Moda Ürünleri Yönetimi 2+2+0 Zorunlu 2
[G] Alandışı I Alandışı I - Zorunlu 25 5
[G] XXXA06 Seçmeli VI - Seçmeli 25 5
Toplam AKTS 55
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=16