Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BSY101 Spor Bilimlerine Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
BSY700 Uygulamalı Kamp Eğitimi 0+0+0 Zorunlu 0
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YÖN101 Yönetim Bilimlerine Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
[G] BRYSPR.1 BİREYSEL SPORLAR 1 - Seçmeli 3 1
[G] TKMSPR.1 TAKIM SPORLARI 1 - Seçmeli 4 1
[G] TMLSPR.1 TEMEL SPORLAR 1 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BSY102 Genel Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 7
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YÖN206 Sporda İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 7
[G] BRYSPR.2 BİREYSEL SPORLAR 2 - Seçmeli 3 1
[G] TKMSPR.2 TAKIM SPORLARI 2 - Seçmeli 4 1
[G] TMLSPR.2 TEMEL SPORLAR 2 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BSY203 Antrenman Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
BSY205 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
BSY207 Spor Anatomisi 3+0+0 Zorunlu 6
BSY209 Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar 3+0+0 Zorunlu 6
YÖN201 Temel Hukuk ve Spor 2+0+0 Zorunlu 3
[G] TMLSPR.3 TEMEL SPORLAR 3 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
BSY201 Spor Pazarlaması 3+0+0 Zorunlu 6
MUH200 Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 6
YÖN204 Spor Tesisleri Teknolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
YÖN207 Spor Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 6
[G] TKMSPR.3 TAKIM SPORLARI 3 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İŞL431 Toplam Kalite Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
YÖN301 Yerel Yönetimler ve Rekreasyon Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] MOD.5YY.I MODÜL I (Spor ve Medya) - Seçmeli 24 4
[G] MOD.5YY.II MODÜL II (Spor Endüstrisi ve Pazarlama) - Seçmeli 6 1
[G] MOD.5YY.III MODÜL III (Fitness ve Rekreasyon Yönetimi) - Seçmeli 12 2
[G] SEÇMELİ.1-2 SEÇMELİ DERS 1-2 - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 60
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BSY308 Spor Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
YÖN304 Sporda Reklam ve Reklam Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.6YY.III MODÜL III (Fitness ve Rekreasyon Yönetimi) - Zorunlu 10 2
[G] MOD.6YY.I MODÜL I (Spor ve Medya) - Seçmeli 10 2
[G] MOD.6YY.II MODÜL II (Spor Endüstrisi ve Pazarlama) - Seçmeli 5 1
[G] SEÇMELİ.3-4 SEÇMELİ DERS 3-4 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 41
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BSY401 Mesleki Alan Uygulaması I 2+4+0 Zorunlu 8
YÖN401 Spor Turizmi Pazarlaması 3+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.7YY.I MODÜL I (Spor ve Medya) - Seçmeli 24 4
[G] MOD.7YY.II MODÜL II (Spor Endüstrisi ve Pazarlama) - Seçmeli 12 2
[G] MOD.7YY.III MODÜL III (Fitness ve Rekreasyon Yönetimi) - Seçmeli 12 2
[G] SEÇMELİ.5 SEÇMELİ DERS 5 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 66
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BSY402 Mesleki Alan Uygulaması II 2+4+0 Zorunlu 8
YÖN402 Sporda Sponsorluk 3+0+0 Zorunlu 6
YÖN404 Sporda Strateji Geliştirme ve Planlama 3+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.8YY.I MODÜL I (Spor ve Medya) - Seçmeli 24 4
[G] MOD.8YY.II MODÜL II (Spor Endüstrisi ve Pazarlama) - Seçmeli 6 1
[G] MOD.8YY.III MODÜL III (Fitness ve Rekreasyon Yönetimi) - Seçmeli 12 2
[G] SEÇMELİ.6 SEÇMELİ DERS 6 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 66
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=125