Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Rekreasyon - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HLC101 Kariyer Planlama 2+0+0 Zorunlu 2
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
SBO101 Spor Bilimlerine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
SBO103 Spor Anatomisi 3+0+0 Zorunlu 4
SBO105 Üniversite Yaşamına Uyum 1+0+0 Zorunlu 0
SBR101 Rekreasyona Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SBOBRY1YY Bireysel Sporlar 1 - Seçmeli 4 1
[G] SBOTKM1YY Takım Sporları 1 - Seçmeli 4 1
[G] SBOTML1YY Temel Sporlar 1 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
SBO102 Genel Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 5
SBO104 Kamp (Yaz/Kış) 0+2+0 Zorunlu 0
SBR102 Rekreasyon Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
SBR104 Serbest Zaman Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SBOBRY2YY Bireysel Sporlar 2 - Seçmeli 4 1
[G] SBOTKM2YY Takım Sporları 2 - Seçmeli 4 1
[G] SBOTML2YY Temel Sporlar 2 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
SBO201 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
SBO203 Antrenman Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
SBR201 Ekoloji ve Çevre 2+0+0 Zorunlu 4
SBR203 Rekreasyonda Drama 1+2+0 Zorunlu 3
SBR205 Ritim Eğitimi 1+2+0 Zorunlu 4
[G] SBOTKM3YY Takım Sporları 3 - Seçmeli 4 1
[G] SBOTML3YY Temel Sporlar 3 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
SBO202 Spor Pazarlaması 2+0+0 Zorunlu 5
SBR202 Can Kurtarma 1+2+0 Zorunlu 4
SBR204 Rekreasyonda Liderlik 3+0+0 Zorunlu 4
SBR206 İlk Yardım 1+2+0 Zorunlu 4
SBR208 Sosyal Psikoloji ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SBOBRY4YY Bireysel Sporlar III - Zorunlu 4 1
[G] SBOTKM4YY Takım Sporları IV - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SBO301 Toplam Kalite Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 5
SBR301 Turizm ve Rekreasyon 2+0+0 Zorunlu 5
[G] MOD.5YY.I.II.III Modül I.II.III - Seçmeli 12 3
[G] SBOAICI5YY Alan İçi Seçmeli - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İSG100 İş Sağlığı ve Güvenliği 0+0+0 Zorunlu 0
SBO306 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 4
SBR302 İş Yeri Rekreasyonu 2+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.6YY.1-2-3 Modül 1-2-3 - Seçmeli 12 3
[G] SBOAICI6YY Alan İçi Seçmeli - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SBO401 Sporda Kariyer Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
SBR401 Rekreasyonda Metaryal Geliştirme 1+2+0 Zorunlu 4
SBR403 Rekreasyon, Çevre ve Kentleşme 2+0+0 Zorunlu 4
SBR405 Mesleki Alan Uygulaması I 2+4+0 Zorunlu 7
[G] SBOADISI7YY Alan Dışı Seçmeli - Zorunlu 4 1
[G] UNISEC7YY Üniversite Seçmeli - Zorunlu 3 1
[G] MOD.7YY.1-2-3 Modül 1-2-3 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SBO402 Sporda Strateji Geliştirme ve Planlama 3+0+0 Zorunlu 4
SBR402 Rekreasyonda Araştırma ve Güncel Yaklaşımlar 1+2+0 Zorunlu 4
SBR404 Rekreasyon Organizasyonlarında Stres ve Kaygı Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
SBR406 Mesleki Alan Uygulaması II 2+4+0 Zorunlu 7
[G] SBOADISI8YY Alan Dışı Seçmeli - Zorunlu 4 1
[G] UNISEC8YY Üniversite Seçmeli - Zorunlu 3 1
[G] MOD.8YY.1-2-3 Modül 1-2-3 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=123