Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BİM113 Temel Bilgi Teknolojileri 2+2+0 Zorunlu 4
FİZ103 Fizik 2+0+0 Zorunlu 2
FTR101 Rehabilitasyon ve Etik 1+0+0 Zorunlu 2
FTR105 Fizyoterapide Temel Uygulama Alanları 2+0+1 Zorunlu 3
FTR121 Anatomi I 3+0+2 Zorunlu 5
FTR155 Psikososyal Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
FTR161 Fizyoloji I 3+0+2 Zorunlu 5
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FTR110 Hidroterapi 2+0+1 Zorunlu 3
FTR122 Anatomi II 3+0+2 Zorunlu 5
FTR124 Fizyopatoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTR154 Klinik Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
FTR164 Fizyoloji II 3+0+2 Zorunlu 5
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] FTRX1 Alan Seçmeli I - Seçmeli 3 1
[G] FTRX2 Alan Seçmeli II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BSY205 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
FTR203 İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 3
FTR211 Fizyoterapi Rehabilitasyonda Değerlendirme Analiz 1+4+0 Zorunlu 3
FTR214 Nörofizyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTR221 Klinik Nöroanatomi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR253 Kinezyoloji Biyomekani 3+0+0 Zorunlu 3
FTR255 Manipülasyon Mobilizasyon I 1+0+4 Zorunlu 3
FTR256 Klinik Bilimler I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] FTRX3 Alan Seçmeli III - Seçmeli 2 1
[G] FTRX4 Alan Seçmeli IV - Seçmeli 3 1
[G] FTRX5 Alan Seçmeli V - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR204 Elektroterapi 2+0+2 Zorunlu 4
FTR206 Patolojik Kinezyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
FTR208 Manipülasyon Mobilizasyon II 1+0+3 Zorunlu 3
FTR210 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Yaz Uygulaması I 0+8+0 Zorunlu 4
FTR220 Klinik Bilimler II 2+0+0 Zorunlu 2
FTR222 Temel Egzersiz Uygulamaları 2+0+2 Zorunlu 3
[G] ALANDIŞI I Alan Dışı Seçmeli I - Seçmeli 5 1
[G] FTRX6 Alan Seçmeli VI - Seçmeli 4 1
[G] FTRX7 Alan Seçmeli VII - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR301 Ortez ve Rehabilitasyonu 2+0+1 Zorunlu 3
FTR303 Sporda Fizyoterapi 2+0+0 Zorunlu 3
FTR305 Pediatrik Rehabilitasyon 2+0+1 Zorunlu 3
FTR307 Ortopedik Rehabilitasyon 2+0+1 Zorunlu 3
FTR311 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I 2+0+2 Zorunlu 3
FTR315 Pulmoner Rehabilitasyon 2+0+1 Zorunlu 3
[G] ALANDIŞI II ALANDIŞI II - Seçmeli 4 1
[G] FTRX8 Alan Seçmeli VIII - Seçmeli 4 1
[G] FTRX9 Alan Seçmeli IX - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR302 Özel Rehabilitasyon Alanları 1+0+4 Zorunlu 3
FTR304 Protez ve Rehebilitasyon 2+0+2 Zorunlu 3
FTR310 Nörolojik Rehebilitasyon 2+0+2 Zorunlu 3
FTR312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II 2+0+2 Zorunlu 3
FTR314 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Yaz Uygulaması II 0+8+0 Zorunlu 4
FTR316 Romatolojik Rehabilitasyon 2+0+2 Zorunlu 3
FTR320 Kardiyak Rehabilitasyon 2+0+1 Zorunlu 3
[G] FTRX10 Alan Seçmeli X - Seçmeli 4 1
[G] FTRX11 Alan Seçmeli XI - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR401 Klinik Uygulama I 0+8+0 Zorunlu 4
FTR403 Klinik Uygulama II 0+8+0 Zorunlu 4
FTR405 Klinik Uygulama III 0+8+0 Zorunlu 4
FTR407 Klinik Uygulama IV 0+8+0 Zorunlu 4
FTR409 Vaka V 2+0+0 Zorunlu 3
FTR495 Bitirme Sınavı 0+0+0 Zorunlu 0
FTR497 Bitirme Projesi I 2+0+2 Zorunlu 4
[G] ALANDIŞI IIII ALANDIŞI IIII - Seçmeli 35 5
Toplam AKTS 58
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR402 Klinik Uygulama V 0+8+0 Zorunlu 4
FTR404 Klinik Uygulama VI 0+8+0 Zorunlu 4
FTR406 Klinik Uygulama VII 0+8+0 Zorunlu 4
FTR408 Klinik Uygulama VIII 0+8+0 Zorunlu 4
FTR410 Vaka VI 2+0+0 Zorunlu 3
FTR498 Bitirme Projesi II 2+0+2 Zorunlu 4
[G] ALANDIŞI IV ALANDIŞI IV - Seçmeli 7 1
Toplam AKTS 30
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=117