Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BİM113 Temel Bilgi Teknolojileri 2+0+2 Zorunlu 4
EBE101 Ebelikte Temel İlkeler ve Uygulamalar I 2+0+2 Zorunlu 6
EBE103 Anatomi 3+0+0 Zorunlu 3
EBE105 Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
EBE107 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
EBE109 Histoloji Embriyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] EBE1 ALAN SEÇMELİ I - Seçmeli 3 1
[G] EBE2 ALAN SEÇMELİ I - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE102 Ebelikte Temel İlkeler ve Uygulamalar II 2+8+2 Zorunlu 12
EBE108 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
EBE112 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
EBE110 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 2+0+0 Seçmeli 2
[G] EBE3 ALAN SEÇMELİ II - Seçmeli 25 5
[G] XXX4 ALAN SEÇMELİ II - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 52
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
EBE201 Doğum Öncesi Dönem I 3+0+1 Zorunlu 5
EBE203 İç Hastalıklarında Temel Bakım 2+4+0 Zorunlu 7
EBE205 Cerrahi Hastalıklarında Temel Bakım 2+4+0 Zorunlu 7
İNG321 Mesleki İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
[G] EBE5 ALAN SEÇMELİ III - Seçmeli 14 7
Toplam AKTS 38
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
EBE202 Doğum Öncesi Dönem II 2+8+4 Zorunlu 14
EBE256 Kadın Ruh Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 2
İNG322 Mesleki İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
[G] EBE6 ALAN SEÇMELİ IV - Seçmeli 6 3
[G] EBE6.6 ALAN SEÇMELİ IV - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE301 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem 4+8+2 Zorunlu 10
EBE303 Yeni Doğan Sağlığı ve Hastalıkları 2+8+2 Zorunlu 9
EBE305 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
[G] EBE7 ALAN SEÇMELİ V - Seçmeli 8 4
[G] EBE8 ALAN SEÇMELİ V - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem 3+8+0 Zorunlu 8
EBE306 Jinekolojik Hastalıklarda Bakım 3+8+0 Zorunlu 8
EBE308 Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3
EBE310 Yaz Stajı(Riskli Doğum Ve Doğum Sonrası Dönem) 15 İş Günü 0+0+0 Zorunlu 0
EBE312 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 4
[G] EBE10 ALAN SEÇMELİ VI - Seçmeli 5 1
[G] EBE9 ALAN SEÇMELİ VI - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE401 Ebelikte Entegre Uygulama I (İntern) 3+24+0 Zorunlu 16
EBE403 Aile Planlaması 3+0+0 Zorunlu 3
EBE405 Seminer I 2+0+0 Zorunlu 2
İST407 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 2
EBE451 Ebelikte Yönetim 3+0+0 Seçmeli 3
EBE455 Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı 3+0+0 Seçmeli 3
[G] EBE11 ALAN SEÇMELİ VII - Seçmeli 3 1
[G] 12XXX ALANDIŞI - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE402 Ebelikte Entegre Uygulama II (İntern) 4+16+0 Zorunlu 14
EBE406 Seminer II 2+0+0 Seçmeli 2
[G] EBE12 ALAN SEÇMELİ VIII - Seçmeli 30 3
[G] EBE13 ALAN SEÇMELİ VIII - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 52
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=115