Mimarlık Fakültesi / Mimarlık - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
MİM109 Mimarlıkta Tasarı Geometri ve Teknik Resim I 2+2+0 Zorunlu 5
MİM113 Bina Bilgisi I 2+0+0 Zorunlu 3
MİM115 Mimaride Sanat Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
MİM117 Mimarlığa Giriş 8+0+0 Zorunlu 8
MİM119 Mimarlık Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
MİM125 Mimaride Matematiksel Düşünme 3+0+0 Zorunlu 4
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HLC101 Kariyer Planlama 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
MİM110 Mimarlıkta Tasarı Geometri ve Teknik Resim II 2+2+0 Zorunlu 4
MİM114 Mimari Tasarıma Giriş 6+2+0 Zorunlu 7
MİM118 Yapı Bilgisi I 3+1+0 Zorunlu 4
MİM120 Bina Bilgisi II 2+0+0 Zorunlu 2
MİM128 Sunum ve Anlatım Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 2
MİM130 Mimarlık Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
MİM134 Statik-Mukavemet 2+0+0 Zorunlu 2
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
MİM201 Mimari Proje I 6+2+0 Zorunlu 8
MİM205 Yapı Bilgisi II 3+1+0 Zorunlu 4
MİM207 Yapı Malzemesi 2+0+0 Zorunlu 2
MİM209 Mimari Strüktürler 2+0+0 Zorunlu 2
MİM219 Mukavemet ve Çelik Strüktürler 2+0+0 Zorunlu 2
MİM223 Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
[G] AICI3YY Alan İçi Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] UNISEC3YY Üniversite Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
MİM202 Mimari Proje II 6+2+0 Zorunlu 8
MİM206 Betonarme Kuramı 2+0+0 Zorunlu 2
MİM210 Bilgisayarla İleri Tasarım 3+0+0 Zorunlu 3
MİM220 Yapı Teknolojileri ve Yapım Yöntemleri I 4+0+0 Zorunlu 6
MİM226 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon 2+0+0 Zorunlu 2
[G] AICI4YY Alan İçi Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] UNISEC4YY Üniversite Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MİM190 Meslek Stajı I 0+0+0 Zorunlu 5
MİM301 Mimari Proje III 6+2+0 Zorunlu 8
MİM307 Yapı Teknolojileri ve Yapım Yöntemleri II 4+0+0 Zorunlu 5
[G] ADISI5YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI5YY Alan İçi Seçmeli (2 Adet) - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MİM302 Mimari Proje IV 6+2+0 Zorunlu 8
MİM306 Mesleki Hukuk 2+0+0 Zorunlu 4
MİM308 Şantiye İşletmesi ve Yapı Maliyeti 3+0+0 Zorunlu 3
MİM342 Kentsel Tasarım 3+0+0 Zorunlu 3
[G] ADISI6YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI6YY Alan İçi Seçmeli (2 Adet) - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MİM290 Meslek Stajı II 0+0+0 Zorunlu 5
MİM403 Mimari Proje V 6+2+0 Zorunlu 8
MİM407 Fiziksel Çevre Sorunları 2+0+0 Zorunlu 2
MİM409 Yapı Tesisatı 3+0+0 Zorunlu 3
[G] ADISI7YY Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) - Seçmeli 4 1
[G] AICI7YY Alan İçi Seçmeli (2 Adet) - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MİM498 Bitirme Projesi 2+0+0 Zorunlu 18
[G] AICI8YY Alan İçi Seçmeli (3 Adet) - Seçmeli 12 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=106