Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İÇM101 Anlatım Teknikleri I 2+2+0 Zorunlu 4
İÇM103 Temel Tasarım Stüdyosu I 6+2+0 Zorunlu 7
İÇM107 Sanat Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
İÇM111 Yapı Bilgisi I 4+0+0 Zorunlu 4
İÇM115 Malzeme I 2+0+0 Zorunlu 2
İÇM121 Teknik Resim ve Tasarı Geometri I 4+0+0 Zorunlu 4
İÇM141 Tasarım ve Mekan Algısı I 4+0+0 Zorunlu 4
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İÇM102 Anlatım Teknikleri II 2+2+0 Zorunlu 4
İÇM104 Temel Tasarım Stüdyosu II 6+2+0 Zorunlu 7
İÇM108 Tasarım Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
İÇM112 Yapı Bilgisi II 4+0+0 Zorunlu 4
İÇM116 Malzeme II 2+0+0 Zorunlu 2
İÇM122 Teknik Resim ve Tasarı Geometri II 4+0+0 Zorunlu 4
İÇM142 Tasarım ve Mekan Algısı II 4+0+0 Zorunlu 4
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
İÇM201 Proje I 6+2+0 Zorunlu 8
İÇM205 Detay Bilgisi I 4+0+0 Zorunlu 4
İÇM207 Perspektif I 4+0+0 Zorunlu 4
İÇM209 Bilgisayarla Tasarım I 4+0+0 Zorunlu 6
İÇM211 Mobilya Tasarımı I 4+0+0 Zorunlu 4
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] İÇM05 Seçmeli5 - Seçmeli 80 20
[G] İÇM08 Seçmeli8 - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 116
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İÇM202 Proje II 6+2+0 Zorunlu 8
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] İÇM02 SEÇMELİ2 - Seçmeli 60 10
[G] İÇM03 Seçmeli3 - Seçmeli 80 20
[G] İÇM04 Seçmeli4 - Seçmeli 100 20
[G] İÇM09 Seçmeli9 - Seçmeli 200 50
[G] İÇM10 Seçmeli10 - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 458
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İÇM301 Proje III 6+2+0 Zorunlu 8
İÇM307 Strüktür 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 12
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İÇM302 Proje IV 6+2+0 Zorunlu 8
İÇM308 Uygulama Projesi I 3+1+0 Zorunlu 7
İÇM312 Rölöve-Restorasyon 3+1+0 Zorunlu 7
Toplam AKTS 22
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İÇM401 Proje V 6+2+0 Zorunlu 8
İÇM403 Yapım Maliyeti 2+0+0 Zorunlu 3
İÇM407 Uygulama Projesi II 3+1+0 Zorunlu 7
[G] İÇM12 Seçmeli12 - Seçmeli 12 3
[G] İÇM13 Seçmeli13 - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İÇM498 Bitirme Projesi 2+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=104