Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HEM101 Hemşirelik Felsefesi ve Kavramları 6+0+0 Zorunlu 6
HEM105 Fizyoloji I 2+0+0 Zorunlu 3
HEM107 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
HEM109 Anatomi I 2+0+0 Zorunlu 3
HEM111 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HİT101 Kişilerarası İletişim 2+0+0 Zorunlu 5
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
SOS101 Sosyoloji 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
HEM102 Hemşirelik Esasları 6+8+2 Zorunlu 14
HEM106 Fizyoloji II 3+0+0 Zorunlu 3
HEM112 Anatomi II 2+0+0 Zorunlu 3
HEM116 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 4
[G] GSH Alan Seçmeli I - Zorunlu 4 2
[G] HEM Alan seçmeli II - Zorunlu 4 2
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM201 İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 4
HEM210 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 4
HEM223 Beslenme 2+0+0 Zorunlu 3
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] Alan Seçmeli III Alan Seçmeli III-IV-V-VI - Seçmeli 14 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM212 Hemşirelikte Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] Alan Dışı Seçmeli Alan Dışı Seçmeli I - Zorunlu 5 1
[G] XXX Alan Seçmeli VIII - Zorunlu 14 1
[G] Alan Seçmeli IV III-IV-V-VI - Seçmeli 14 1
[G] Alan Seçmeli VII VII-VIII - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 44
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM303 Hemşirelik Değerleri ve Etik 2+0+0 Zorunlu 4
HEM305 Hemşirelikte Araştırma 3+0+0 Zorunlu 5
İNG320 Mesleki İngilizce 2+0+0 Zorunlu 4
[G] Alan Seçmeli IX IX - Seçmeli 15 5
[G] Alan Seçmeli V III-IV-V-VI - Seçmeli 42 3
Toplam AKTS 70
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM308 Hemşirelikte Yönetim 3+0+0 Zorunlu 4
[G] Alan Seçmeli VI III-IV-V-VI - Seçmeli 14 1
[G] AlanSeçmeli X-XI-XII X-XI-XII - Seçmeli 12 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM403 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4+8+0 Zorunlu 10
[G] Alan Seçmeli XIV XIV - Zorunlu 6 1
[G] Alan Seçmeli XIII XIII - Seçmeli 14 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM498 İntern Programı 2+32+0 Zorunlu 24
[G] ADIŞI Alan Dışı Seçmeli - Seçmeli 3 1
[G] Alan Seçmeli XV XV - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1039