Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği (İngilizce) - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBSY101 Introduction to Sports Science 3+0+0 Zorunlu 7
EBSY700 Uygulamalı Kamp Eğitimi 0+0+0 Zorunlu 0
ENG113 Advanced English I 3+0+0 Zorunlu 3
EYÖN101 Introduction to Management Sciences 3+0+0 Zorunlu 7
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BRYSPR.1 INDIVIDUAL SPORTS 1 - Seçmeli 3 1
[G] TKMSPR.1 TEAM SPORTS 1 - Seçmeli 4 1
[G] TMLSPR.1 BASİC SPORTS 1 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBSY102 Introduction to Physiology 3+0+0 Zorunlu 7
ENG114 Advanced English II 3+0+0 Zorunlu 3
EYÖN206 Introduction to Economics 3+0+0 Zorunlu 7
TDB102 Turkish Language II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BRYSPR.2 Individual Sports II - Seçmeli 3 1
[G] TKMSPR.2 Team Sports II - Seçmeli 4 1
[G] TMLSPR.2 Basic Sports II - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk s Principles and the History of Turkish Revolution I 2+0+0 Zorunlu 2
EBSY203 Training Principles 3+0+0 Zorunlu 5
EBSY205 Exercise Physiology 3+0+0 Zorunlu 4
EBSY207 Sports Anatomy 3+0+0 Zorunlu 6
EBSY209 Management and Organizations in Sports 3+0+0 Zorunlu 6
EYÖN201 Basic Law and Sports 2+0+0 Zorunlu 3
[G] TMLSPR.3 Basic Sports III - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk s Principles and the History of Turkish Revolution II 2+0+0 Zorunlu 2
EBSY201 Sports Marketing 3+0+0 Zorunlu 6
EMUH200 General Accounting 3+0+0 Zorunlu 6
EYÖN204 Technology in Sports Facilities 3+0+0 Zorunlu 6
EYÖN207 Sports Economics 3+0+0 Zorunlu 6
[G] TKMSPR.3 Team Sports III - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EİŞL401 Total Quality Management 3+0+0 Zorunlu 5
EYÖN301 Local Governments and Recreation Management 3+0+0 Zorunlu 5
[G] MOD.5YY.II Module II (Sport Industry and Marketing) - Seçmeli 6 1
[G] MOD.5YY.1-2-3 MODULE 1-2-3 - Seçmeli 12 2
[G] SEÇMELİ.1-2 Optional Lessons 1-2 - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBSY308 Sports Psychology 3+0+0 Zorunlu 6
EYÖN304 Advertising in Sports and Advertising Management 3+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.6YY.1-2-3 MODULE 1-2-3 - Seçmeli 10 2
[G] SEÇMELİ.3-4 Optional Lessons 3-4 - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBSY401 Internship in Professional Area I 2+4+0 Zorunlu 8
EYÖN401 Marketing of Sports Tourism 3+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.7YY.1-2-3 MODULE 1-2-3 - Seçmeli 12 2
[G] SEÇMELİ.5 Optional Lessons 5 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBSY402 Internship in Professional Area II 2+4+0 Zorunlu 8
EYÖN402 Sponsorship in Sports 3+0+0 Zorunlu 6
EYÖN404 Strategy Development and Planning in Sports 3+0+0 Zorunlu 6
[G] MOD.8YY.1-2-3 MODULE 1-2-3 - Seçmeli 6 1
[G] SEÇMELİ.6 Optional Lessons 6 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1021