Meslek Yüksek Okulu / Bilgisayar Programcılığı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BTP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 2+2+0 Zorunlu 6
BTP107 Bilgisayar Donanım ve Entegre Ofis 0+4+0 Zorunlu 4
BTP109 Mühendislik Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
ETP111 Temel Elektronik 3+0+0 Zorunlu 5
İNG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
MTK121 Mesleki Matematik I 2+2+0 Zorunlu 4
TDB101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
BPP101 Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 4
BPP103 Bilgisayar Destekli Tasarım 3+0+0 Seçmeli 4
BPP105 Grafik Animasyon 3+0+0 Seçmeli 4
BPP107 İnternet Programcılığı I 3+0+0 Seçmeli 4
BPP109 Bilgisayar ile Çizim 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 50
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
BPP102 Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi I 2+2+0 Zorunlu 4
BPP104 Veri Yapıları ve Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
BPP106 Yazılım Geliştirme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 3
İNG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
MTK122 Mesleki Matematik II 2+2+0 Zorunlu 4
TDB102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
BPP108 Sayısal Tasarım 3+0+0 Seçmeli 4
BPP110 Matematiksel Programlama I 3+0+0 Seçmeli 4
[G] AİS1 ALAN İÇİ SEÇMELİ - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 38
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BPP201 Mobil Yazılımlar 2+2+0 Zorunlu 4
BPP203 Nesne Yönelimli Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
BPP205 İşletim Sistemleri 2+2+0 Zorunlu 6
BPP207 Oyun Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
BPP209 İnternet Programcılığı II 3+0+0 Seçmeli 4
BPP211 Android Programlamaya Giriş  3+0+0 Seçmeli 4
BPP213 Matematiksel Programlama II 3+0+0 Seçmeli 4
BPP215 Yazılım Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 4
BPP216 Multimedya Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 4
BPP217 İçerik Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 4
BPP219 Sistem Analizi ve Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 4
BPP221 Uygulamalarla Siber Güvenliğe Giriş 3+0+0 Seçmeli 4
BPP223 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3+0+0 Seçmeli 4
SPB201 Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 4
SPB203 İş Etiği 3+0+0 Seçmeli 4
SPB205 E-Ticaret 3+0+0 Seçmeli 4
[G] ADS1 ALAN DIŞI SEÇMELİ - Seçmeli 4 1
[G] AİS2 ALAN İÇİ SEÇMELİ - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 76
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BPP202 Web Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
BPP204 Görüntü İşleme 2+2+0 Zorunlu 5
BPP206 Bitirme Projesi 0+4+0 Zorunlu 4
BPP208 Endustri Veri İletişim Protokolleri 3+0+0 Seçmeli 4
BPP210 İş Sağlığı Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 4
BPP212 Veri Tabanı Sistemlerinde Özel Konular 3+0+0 Seçmeli 4
BPP214 Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi II 3+0+0 Seçmeli 4
BPP218 Bilgisayar Ağları 3+0+0 Seçmeli 4
BPP220 İleri Bilgisayar Programlama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 4
BPP222 Paralel ve Dağıtık Programlama 3+0+0 Seçmeli 4
BTP288 Programlanabilir Denetleyiciler 3+0+0 Seçmeli 4
HEM200 İşaret Dili 3+0+0 Seçmeli 4
SPB202 Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 54
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1015