Meslek Yüksek Okulu / Anestezi - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS101 ANESTEZİNİN TEMEL ESASLARI 2+0+0 Zorunlu 6
ANS103 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ 2+0+2 Zorunlu 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
FZT100 ANATOMİ 3+0+0 Zorunlu 3
FZT120 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
İNG101 İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ANS105 TIBBİ TERMİNALOJİ 2+0+0 Seçmeli 3
İSG403 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS102 KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON 2+0+2 Zorunlu 3
ANS104 ANESTEZİ UYGULAMALARI VE REANİMASYON I 2+0+2 Zorunlu 4
ANS106 SİSTEM HASTALIKLARI 2+0+0 Zorunlu 3
ANS108 CERRAHİ HASTALIKLAR VE İŞLEMLER 2+0+0 Zorunlu 3
ANS110 HASTANE UYGULAMA I 0+8+0 Zorunlu 4
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102 İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TDB102 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ANS107 STRES YÖNETİMİ 2+0+0 Seçmeli 3
ANS212 İLK YARDIM 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS201 FARMAKOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
ANS203 ANESTEZİ UYGULAMALARI REANİMASYON II 2+0+2 Zorunlu 6
ANS205 KLİNİK ANESTEZİ-I 2+0+2 Zorunlu 6
ANS207 ACİL DURUMDA YAKLAŞIMLAR 2+0+0 Zorunlu 3
ANS209 STAJ(YAZ STAJI 30 İŞ GÜNÜ) 0+0+0 Zorunlu 0
ANS211 HASTANE UYGULAMA II 0+8+0 Zorunlu 6
ANS216 AFET PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 27
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS115 İLETİŞİM 2+0+0 Zorunlu 3
ANS202 POSTOPERATİF VE YOĞUN BAKIM 2+0+0 Zorunlu 5
ANS204 KLİNİK ANESTEZİ II 2+0+2 Zorunlu 6
ANS206 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 2+0+0 Zorunlu 3
ANS208 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2+0+2 Zorunlu 6
ANS210 HASTANE UYGULAMA III 0+8+0 Zorunlu 4
ANS213 SAĞLIK ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 4
FZT200 İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 34
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1011