Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GK101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
GK103 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 3
GK105 Türk Dili I 3+0+0 Zorunlu 5
OAE101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 2
OAE103 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
OAE105 Hareket Eğitimi 2+2+0 Zorunlu 3
OGK107 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
OMB101 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
OMB103 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GK102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
GK104 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 3
GK106 Türk Dili II 3+0+0 Zorunlu 5
OAE102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 2
OAE104 Cimnastik 1+2+0 Zorunlu 4
OAE106 Atletizm 1+2+0 Zorunlu 4
OMB102 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
OMB104 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] TKM1 Takım Sporları I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HLC101 Kariyer Planlama 2+0+0 Zorunlu 2
OAE201 Beden Eğitimi-Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
OAE203 Motor Gelişim 3+0+0 Zorunlu 3
OGK201 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
OMB201 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 2
OMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AE1 Alan Eğitimi Seçmeli I - Seçmeli 4 1
[G] GK1 Genel Kültür Seçmeli I - Seçmeli 3 1
[G] MB1 Meslek Bilgisi Seçmeli I - Seçmeli 4 1
[G] TKM2 Takım Sporları II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
OAE202 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
OAE204 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
OAE206 Ritim Eğitimi ve Dans 1+2+0 Zorunlu 5
OMB202 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
OMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AE2 Alan Eğitimi Seçmeli II - Seçmeli 4 1
[G] GK2 Genel Kültür Seçmeli II - Seçmeli 3 1
[G] MB2 Meslek Bilgisi Seçmeli II - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
OAE301 Antrenman Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
OAE303 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 2+2+0 Zorunlu 4
OAE307 Yüzme 1+2+0 Zorunlu 3
OMB301 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
OMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AE3 Alan Eğitimi Seçmeli III - Seçmeli 4 1
[G] GK3 Genel Kültür Seçmeli III - Seçmeli 3 1
[G] MB3 Meslek Bilgisi Seçmeli III - Seçmeli 4 1
[G] TKM3 Takım Sporları III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İSG100 İş Sağlığı ve Güvenliği 0+0+0 Zorunlu 0
OAE302 Beceri Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3
OAE304 Fiziksel Uygunluk 3+0+0 Zorunlu 3
OAE306 Doğa Sporları 1+2+0 Zorunlu 3
OAE308 Raket Sporu 1+2+0 Zorunlu 4
OMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
OMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AE4 Alan Eğitimi Seçmeli IV - Seçmeli 4 1
[G] GK4 Genel Kültür Seçmeli IV - Seçmeli 3 1
[G] MB4 Meslek Bilgisi Seçmeli IV - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
OAE401 Halk Oyunları 1+2+0 Zorunlu 3
OAE403 Egzersiz ve Beslenme 2+0+0 Zorunlu 3
OAE405 Eğitsel Oyunlar 1+2+0 Zorunlu 3
OMB401 Öğretmenlik Uygulaması I 2+6+0 Zorunlu 10
OMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AE5 Alan Eğitim Seçmeli V - Seçmeli 4 1
[G] MB5 Meslek Bilgisi Seçmeli V - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
OAE402 Beden Eğitimi ve Spor Organizasyon Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
OAE404 Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Programlama 2+0+0 Zorunlu 3
OAE406 Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor 1+2+0 Zorunlu 4
OMB402 Öğretmenlik Uygulaması II 2+6+0 Zorunlu 10
OMB404 Okullarda Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AE6 Alan Eğitimi Seçmeli VI - Seçmeli 3 1
[G] MB6 Meslek Bilgisi Seçmeli VI - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.halic.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1006